Hải Sản

mực ống
₫180,000
Cá ngừ
₫170,000
cua ca mau
₫450,000