SỰ KIỆN

Đà Lạt

Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành với 4 mục tiêu cơ bản: xây dựng Đà Lạt là thương hiệu số 1 của Việt Nam; trở thành Trung tâm sản xuất rau số 1 của…

Hà Nôi

Việt Nam có lợi thế về phát triển nông nghiệp, trong 30 năm đổi mới nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật như đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu…

Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế”. 

Tham dự…