Hải Sản

Chả Cá Thát Lát
₫ 230.000
mực ống
₫ 180.000
Cá ngừ
₫ 170.000
cua ca mau
₫ 450.000