Trái Cây

chanh dây
₫ 16.000
Cam sành
₫ 20.000
Mua Chanh không hạt
₫ 25.000
dâu tây
₫ 180.000
sampoche
₫ 40.000
Xoài cát hòa lộc
₫ 75.000
Chanh muối
₫ 40.000
Bơ Booth
₫ 40.000
Dưa hấu Long An
₫ 16.000